Home

VZW Abram

Wie is wie

De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

 

Het directiecomité is het uitvoerend orgaan van het netwerk. Het directiecomité verzamelt noden en verwachtingen, geeft richting aan oplossingen en waakt over de opvolging en evolutie van de werkthema's. 

Raad van Bestuur
Daniël Amelinckx, Kris Beeckman, Gaby Bogaert, Ward Bohé, Christiane Caïmo, Patricia Claessens, Luc De Block, Danny De Schepper, Robert Impens, Koen Michiels, Herman Nys, Herman Roelants, Muriel Thienpont, Hilde Servotte, Stefan Van den Brouck, Carl Van den Poel, Herman Van de Vyver, Geert Vercauteren en Marc Vermeire.
 
Directiecomité:
Koen Michiels, voorzitter

Geert Vercauteren, ondervoorzitter

Karlien Van de Velde, secretaris

Algemeen directeur woonzorgcentra

Directeur zorg & wonen woonzorgcentra

Algemeen directeurs voorzieningen jeugdzorg

Financieel directeur vzw ABRAM

Vertegenwoordiging directie VITAZ : 

      algemeen directeur

      facilitair directeur

      directeur personeel en organisatie

      paramedisch en verpleegkundig directeur