Home

VZW Abram

Wie is wie

De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

 

Het directiecomité is het uitvoerend orgaan van het netwerk. Het directiecomité verzamelt noden en verwachtingen, geeft richting aan oplossingen en waakt over de opvolging en evolutie van de werkthema's. 

Raad van Bestuur
Gaby Bogaert, Patricia Claessens, Pierre Coppieters, Jan Hertog, Marcel Heyvaert, Thierry De Raedt, Emmanuel Keirse, Koen Michiels, Anton Moortgat, Herman Nys (voorzitter), Herman Roelants, Daniël Amelinckx, Stefan Van den Brouck, Diëgo Van den Poel, Luc Van Kemmel, Geert Vercauteren, Louis Janssens, Marc Vermeire en Hilde Servotte.
 
Directiecomité:
Koen Michiels, voorzitter

Geert Vercauteren, ondervoorzitter

Karlien Van de Velde, secretaris

Algemeen directeurs woonzorgcentra

Algemeen directeurs voorzieningen jeugdzorg

Financieel directeur vzw ABRAM

Vertegenwoordiging directie AZ Nikolaas : 

      algemeen directeur

      facilitair directeur

      directeur personeel en organisatie

      paramedisch en verpleegkundig directeur