Home

VZW Abram

Wie is wie

De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

 

Het directiecomité is het uitvoerend orgaan van het netwerk. Het directiecomité verzamelt noden en verwachtingen, geeft richting aan oplossingen en waakt over de opvolging en evolutie van de werkthema's. 

Raad van Bestuur
Daniël Amelinckx, Kris Beeckman, Filip Boelaert, Gaby Bogaert, Ward Bohé, Christiane Caïmo, Patricia Claessens, Luc De Block, Filip De Clercq, Vanessa De Roo, Danny De Schepper, Roger Lemmens, Hilde Linssen, Jos Mettepenningen, Koen Michiels, Herman Nys, Gunther Schoenmaekers, Muriel Thienpont, Daisy Van de Velde, Herman Van de Vyver, Carl Van den Poel, Geert Vercauteren en Marc Vermeire.
 
Directiecomité:
Koen Michiels, voorzitter

Geert Vercauteren, ondervoorzitter

Karlien Van de Velde, secretaris

Algemeen directeur woonzorgcentra

Directeur zorg & wonen woonzorgcentra

Algemeen directeurs voorzieningen jeugdzorg

Financieel directeur vzw ABRAM

Vertegenwoordiging directie VITAZ : 

      algemeen directeur

      facilitair directeur

      directeur personeel en organisatie

      paramedisch en verpleegkundig directeur