Home

VZW Abram

Over ons

VZW ABRAM is een netwerk met als doelstelling het samenbrengen en ondersteunen van zorginstellingen op verschillende domeinen :

- Zorginhoudelijke samenwerking

- Ondersteuning inzake personeelsbeleid

- Adviesrol inzake juridische problematieken

- Algemene dienstverlening

- Vertegenwoordiging naar beleid en overheid

- Ondersteuning in ontwikkeling en uitbouw van bestuursorganen

Zorginhoudelijke samenwerking

Het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders leidt tot een verbreding van het zorgaanbod binnen één samenwerkingsmodel waarbij zorginhoud, zorgkwaliteit en continuïteit van zorg op elkaar zijn afgestemd. Het uitwisselen van kennis en ervaring en het uitstippelen van zorgtrajecten binnen de samenwerking moet leiden tot een maatgerichte zorgverlening waarbij de zorgbehoevende een centrale plaats inneemt. Vzw ABRAM zorgt daar waar nodig voor afspraken met externe partners welke zich mee wensen in te schrijven in dit zorgmodel.

Personeelsbeleid, HRM

Vzw ABRAM geeft ondersteuning in expliciete aangelegenheden inzake personeelsbeheer en loonadministratie. Complexere vraagstukken kunnen antwoord krijgen hetzij rechtstreeks vanuit het team welke de dagelijkse werking van vzw ABRAM ontplooit hetzij via een gericht kanaal naar één van de partners van het netwerk.

Juridische ondersteuning

Vzw ABRAM zorgt voor juridische adviezen binnen een breed perspectief en staat in voor opvolging van dossiers, zowel intern binnen de organisaties als dossiers welke middels extern advies worden ondersteund en begeleid.

Algemene dienstverlening

Vzw ABRAM verleent specialistische dienstverlening aan zijn partners, zoekt mee naar oplossingen en maakt een brug tussen de verschillende diensten van zijn leden. Transparante samenwerking leidt tot meer efficiëntie en tot het bereiken van een hogere kwaliteit, zowel op vlak van processen als op financieel vlak. Vzw ABRAM zorgt voor ondersteuning van de lokale financieel-economische diensten, zorgt voor een centrale aankoopstructuur en voor de nodige ondersteuning inzake IT en facilitaire dienstverlening.

Vertegenwoordiging naar beleid en overheid

Vzw ABRAM is een spreekbuis voor de overheid. De vereniging vertegenwoordigt zijn leden wanneer nodig en staat hen bij in de zoektocht naar geschikte oplossingen met betrekking tot maatschappelijke evoluties, erkenningen en ondersteuning in de uitbouw van infrastructuur.

Ondersteuning in bestuursorganen

Vzw ABRAM ondersteunt elke partner bij invulling van bestuursmandaten in de vereniging van het netwerk waar nodig. Vzw ABRAM kan hiervoor rekenen op een groep geëngageerde en professionele medewerkers. Desgevallend kan vzw ABRAM middels uitgebreide kennis van het ruimere zorglandschap contacten organiseren tussen zijn partners en personen met een hoge graad van expertise binnen specifieke domeinen rond de exploitatie van een zorgomgeving.